Vedení účetnictví

 • Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence

Tato služba zahrnuje vedení účetnictví dodavatelským způsobem v intervalu dle požadavků klienta, zpětné zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kontrolu účetnictví nebo jeho vybraných částí a jiné účetní služby, na nichž se s klientem dohodneme, a to vše i v sídle klienta. Využití této služby znamená pro klienta (oproti vlastnímu vedení účetnictví) výrazné snížení nákladů na administrativu a potřebné vybavení pracoviště účetní, jistotu, že jeho účetnictví je vedeno odborně a správně (se zárukou) i jistotu, že při vedení účetnictví nebude docházet k časovým výpadkům, způsobených nemocí, dovolenou, neznalostí, neodborností nebo fluktuací vlastních zaměstnanců.

 • Zpracování řádných a mimořádných účetních uzávěrek

U klienta, jehož účetnictví vedeme nebo zpracováváme, patří tato služba ke standardu, u ostatních klientů se jedná o metodické vedení účetní uzávěrky, případně zpracování vybraných částí účetní uzávěrky.

 • Vedení personální a mzdové agendy

Tato služba zahrnuje nejen vystavení mezd zaměstnancům klienta a vystavení výplatních lístků, ale i výpočet veškerých odvodů se mzdami souvisejících, vystavení a doručení hlášení o mzdových odvodech a roční mzdovou uzávěrku-vyúčtování daně ze závislé činnosti. Dále potom personální práce, spočívající především v evidenci údajů o zaměstnancích, přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jiné činnosti ve mzdovém účetnictví, vyžadované zákonem, potřebami zaměstnanců nebo dohodou s klientem, a to vše i v sídle klienta.

 • Zpracování výročních zpráv

Akciové společnosti i ostatní společnosti, podléhající auditu jsou povinny zveřejnit účetní uzávěrku a vyhotovit výroční zprávu. Součástí naší služby je vypracování výroční zprávy na základě účetních výstupů a námi vyžádaných informací od klienta, zveřejnění účetní závěrky a vybraných pasáží výroční zprávy zákonným způsobem. Požaduje-li to klient, zajistíme i originální grafické zpracování, tisk a rozeslání výroční zprávy akcionářům, resp. podílníkům.

 • Celá účetní závěrka u právnických osob i fyzických osob
 • Komunikace s úřady
 • Pomoc s vyplňením daňového přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň, daň vybíraná srážkou, zálohová daň, daň z nemovitosti ... )

Ceník služeb

1. Daňové poradenství

 • Přiznání k dani z nemovitostí (do 3 nemovitostí) - 500 Kč
 • Přiznání fyzická osoba podnikatel - paušální výdaje - 1000 Kč
 • Přiznání fyzická osoba- zaměstnanec - 300 Kč
 • Přiznání silniční daň- automobil - 50 Kč
 • Přiznání k DPH – 500 Kč
 • Cena nezahrnuje případné externí náklady

2. Ceník vedení účetnictví

Cena za vedení účetnictví závisí na počtu zpracovaných dokladů a vychází z počtu položek v účetním deníku. Skládá se z měsíčního paušálu a sazby za položku v účetním deníku.

Výběr z ceníku vedení účetnictví:

 • 100 zápisů/měsíc - 2000 Kč (20 Kč / zápis)
 • 200 zápisů/měsíc - 3600 Kč (18 Kč / zápis)
 • 300 zápisů/měsíc - 4800 Kč (16 Kč / zápis)
 • >300 zápisů/měsíc - 14 Kč/zápis

Ceny zahrnují příslušné daňové poradenství včetně zastupování klienta. Cena nezahrnuje případné externí náklady (znalecké posudky, kolky apod.)

3. Ceník vedení daňové evidence

Cena za vedení daňové evidence závisí na počtu zpracovaných dokladů a vychází z počtu položek v peněžním deníku a knihách faktur. Skládá se z měsíčního paušálu a sazby za položku v peněžním deníku a knihách faktur.

Výběr z ceníku vedení daňové evidence:

 • 100 zápisů/měsíc - 1400 Kč
 • 200 zápisů/měsíc - 2600 Kč
 • 300 zápisů/měsíc - 3600 Kč
 • 400 zápisů/měsíc - 4400 Kč
 • >400 zápisů/měsíc - 10 Kč/zápisCeny zahrnují příslušné daňové poradenství včetně zastupování klienta. Cena nezahrnuje případné externí náklady (znalecké posudky, kolky apod.)

4. Ceník zpracování mezd

 • Cena za zpracování mezd se odvíjí od počtu zaměstnanců a zahrnuje veškeré služby se zpracováním mezd spojené.
 • Neúčtujeme si žádné další poplatky za zavedení zaměstnance do systému. Souběžné pracovně-právní vztahy jsou účtovány jako další zaměstnanec.
 • Cena za zpracování mezd do 50 zaměstnanců - 150 Kč/zaměstnanec
 • Cena za zpracování mezd do 100 zaměstnanců - 140 Kč/zaměstnanec
 • Cena za zpracování mezd nad 100 zaměstnanců - 130 Kč/zaměstnanec
 • Slevy pro nově založené firmy a nové klienty v rámci
 • Cenové akce a slevy ze základního ceníku
 • Nově založené právnické osoby 1+1

2 měsíce od zápisu do obchodního rejstříku vedení účetnictví a zpracování mezd za cenu 1 měsíce - 1 měsíc ZDARMA!!

 • Začínající podnikatelé - fyzické osoby za 1,-
 • 2 měsíce od vzniku živnostenského oprávnění vedení daňové evidence za 1Kč

V oblasti účetnictví dále provádíme:

 • kontroly účetnictví minulých období
 • rekonstrukce účetnictví
 • ekonomické poradenství
 • finanční a ekonomické analýzy
 • reporting účetnictví
 • spolupráce při likvidacích firem a jejich účetnictví
 • zpracování podkladů pro banky, leasingové společnosti

Noví klienti

 • Sleva 20% z cen veškerých služeb po dobu 6 měsíců

Uvedené ceny jsou orientační bez DPH.

Kontaktní osoba: adriana.prokesova@pro-map.cz , tel.: +420 605 462 401

priznani