PME Elektro

  • Elektromontážní práce
   Budeme pro vás realizovat jakoukoliv zakázku do 1000V v oblastech:
   Vnitřních instalací a venkovních silových elektrických rozvodů včetně veřejného osvětlení.
   Zařízení elektrické požární a zabezpečovací signalizace.
   Měření a regulace pro ovládání nejrůznějších druhů technologií a výrobních procesů.
   Ostatní druhy slaboproudých rozvodů.
   V průběhu montážních prací reagujeme na upřesnění a změny Vás zákazníků a směřujeme dokončení díla k Vaší spokojenosti.
   • Projekce silnoproudých i slaboproudých zařízení
    Tyto služby nabízíme od stupně provedení dokumentace pro územní rozhodnutí, ke stavebnímu povolení, realizační dokumentaci a samozřejmě dokumentaci skutečných provedení.
    • Bleskosvodné soustavy
     V oblasti bleskosvodných soustav a ochrany před přepětím Vám můžeme nabídnout provedení všech druhů klasických hromosvodů a instalaci všech druhů přepěťových ochran. Klasické hromosvody můžeme namontovat jak v ocelovém tak měděném nebo hliníkovém provedení. Při řešení ochrany před přepětím v elektrických instalacích používáme všechny v současné době dostupné prvky přepěťových ochran všech stupňů.
    • Revize
     Ke spokojenosti zákazníka a jistotě, že elektroinstalace splňuje požadavky současně platných předpisů, dokládáme revizní zprávu o stavu elektroinstalace v objektu a zprávu o revizi hromosvodu. Revize provádíme na námi realizovaná díla, stávající instalace i na ruční elektrické nářadí.
     Při navázání dlouhodobé spolupráce zavádíme systém trvalého sledování revizních lhůt ve vztahu k charakteru objektů a druhu prostředí i instalovaných zařízení.

    Projekce