Vedení účetnictví

  • Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence

Tato služba zahrnuje vedení účetnictví dodavatelským způsobem v intervalu dle požadavků klienta, zpětné zpracování účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kontrolu účetnictví nebo jeho vybraných částí a jiné účetní služby, na nichž se s klientem dohodneme, a to vše i v sídle klienta. Využití této služby znamená pro klienta (oproti vlastnímu vedení účetnictví) výrazné snížení nákladů na administrativu a potřebné vybavení pracoviště účetní, jistotu, že jeho účetnictví je vedeno odborně a správně (se zárukou) i jistotu, že při vedení účetnictví nebude docházet k časovým výpadkům, způsobených nemocí, dovolenou, neznalostí, neodborností nebo fluktuací vlastních zaměstnanců.

  • Zpracování řádných a mimořádných účetních uzávěrek

U klienta, jehož účetnictví vedeme nebo zpracováváme, patří tato služba ke standardu, u ostatních klientů se jedná o metodické vedení účetní uzávěrky, případně zpracování vybraných částí účetní uzávěrky.

  • Vedení personální a mzdové agendy

Tato služba zahrnuje nejen vystavení mezd zaměstnancům klienta a vystavení výplatních lístků, ale i výpočet veškerých odvodů se mzdami souvisejících, vystavení a doručení hlášení o mzdových odvodech a roční mzdovou uzávěrku-vyúčtování daně ze závislé činnosti. Dále potom personální práce, spočívající především v evidenci údajů o zaměstnancích, přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a jiné činnosti ve mzdovém účetnictví, vyžadované zákonem, potřebami zaměstnanců nebo dohodou s klientem, a to vše i v sídle klienta.

  • Zpracování výročních zpráv

Akciové společnosti i ostatní společnosti, podléhající auditu jsou povinny zveřejnit účetní uzávěrku a vyhotovit výroční zprávu. Součástí naší služby je vypracování výroční zprávy na základě účetních výstupů a námi vyžádaných informací od klienta, zveřejnění účetní závěrky a vybraných pasáží výroční zprávy zákonným způsobem. Požaduje-li to klient, zajistíme i originální grafické zpracování, tisk a rozeslání výroční zprávy akcionářům, resp. podílníkům.

  • Celá účetní závěrka u právnických osob i fyzických osob
  • Komunikace s úřady
  • Pomoc s vyplňením daňového přiznání (DPH, daň z příjmů, silniční daň, daň vybíraná srážkou, zálohová daň, daň z nemovitosti … )

 

Kontaktní osoba: adriana.prokesova@pro-map.cz , tel.: +420 605 462 401

priznani